Ресурси ГеоЕнергії

Основний вплив:

  • Удосконалення планування, регулювання та процесів прийняття рішень для забезпечення відповідального та ефективного використання ГеоЕнергії.
  • Покращення узгодженості транскордонних розробок у сфері ГеоЕнергетики у відповідь на заходи в сфері чистої енергетики та боротьби з кліматичними змінами.
  • Забезпечення доступу до майбутніх знань та актуальних даних в сфері ГеоЕнергетки, отриманих на основі національних та європейських досліджень.
  • Прискорення ефективного та конкурентоспроможного впровадження чистої та сталої ГеоЕнергетики та технологій зберігання, включаючи геотермальну енергію, уловлювання, зберігання та утилізацію вуглецю, та носії сталої енергії (такі як водень).

Цілі та завдання:

Основними цілями у сфері ресурсів Геоенергетики – є забезпечення загальноєвропейських кадастрів, характеристик та знань щодо ресурсів геотермальної енергетики, підземних потужностей для поглинання СО2 та тимчасового зберігання носіїв сталої енергії.

Робота ґрунтуватиметься на результатах попередніх європейських оцінок та програми GeoERA. Покращення поточного стану справ буде здійснюватися на основі більш інклюзивної та гармонізованої системи оцінки ресурсів, розширення карт та наборів даних параметрів за допомогою нових національних оцінок, виявлення інформаційних прогалин для майбутніх покращень та включенні нових ресурсів та потужностей, що відповідають амбіціям Європейського зеленого курсу.

Для створення єдиної точки доступу до існуючих (і майбутніх) національних репозиторіїв та баз даних детальної геологічної інформації SGEC буде створений Кадастр баз даних щодо потужностей сталої ГеоЕнеретики (SGEC). Платформа буде інтегрована в платформу EGDI.

Буде створений Загальноєвропейський онлайн-атлас потужностей сталої ГеоЕнергетики із гармонізованими та узагальненими картами розподілу та базами даних відомих потужностей SGEC як основа для Загальноєвропейського онлайн-атласу ГІС. Завдання спрямоване на інтеграцію інформації з існуючих та нових оціночних заходів.

Буде створений Хаб знань та компетенцій щодо потужностей сталої ГеоЕнергетики з інформацією та інструментами, що підтримують гармонізовану оцінку та оцінку сталих потужностей ГеоЕнергетики в Європі. Також будуть сформовані знання, запроваджені розвиток потенціалу, освітня та стратегічна співпраця. Хаб буде спрямований на широку наукову та (між)національну спільноту зацікавлених сторін.

Очікувані результати:

  • Онлайн платформа як централізований портал доступу до даних (в EGDI) з метою відкриття всієї поточної доступної національної інформації щодо SGEC. Це включатиме посилання на національні бази даних та веб-сервіси. Також будуть створені відповідні глосарії, визначені метадані, розроблені специфікації онлайн-звітів та інструкції для користувачів.
  • Онлайн атлас та портфоліо як гармонізований та узагальнений Загальноєвропейський синтез та характеристика відомого потенціалу SGEC. Це включатиме онлайн посилання на рекомендації, стандарти, глосарії та метадані.
  • Онлайн-хаб знань та компетенцій як цифровий портал із інформацією та інструментами, що підтримують оцінку потужностей сталої ГеоЕнергетики у Європі. Хаб буде організований за темами, оснащений пошуковими інструментами та структурований за допомогою глосаріїв (вбудовано в EGDI).