Європейська інфраструктура геологічних даних (EGDI)

Існуюча система EGDI буде виведена на новий рівень шляхом перетворення існуючої інфраструктури даних в інфраструктуру знань. EGDI стане фундаментальним елементом GSEU, підтримуючи поширення знань серед політиків та інших зацікавлених сторін.

Відвідайте веб-сайт EGDI

Цілі та завдання:

Однією з цілей є підтримка та експлуатація існуючої базової інфраструктури EGDI, що складається з центральних баз даних, сховища документів, системи метаданих, систем пошуку, завантаження та збирання, порталу EGDI, веб-ГІС тощо. Паралельно будуть розширюватися та розроблятися нові загальні компоненти для задоволення потреб наукових користувачів та підтримки всіх досліджень у сферах експертизи для підтримки прийняття рішень, візуалізації, підходів до Big Data та розширення всеосяжної бази знань Linked Data. ІТ-інфраструктура буде консолідована та стане високомасштабованою. Удосконалення існуючих репозиторіїв, пошукової системи та семантичних веб-технологій сприятиме переходу до інфраструктури знань.

Тематичні завдання EGDI стануть основною сполучною ланкою з іншими галузями знань в рамках GSEU. Тісно співпрацюючи з дослідниками, нові тематичні функції будуть розроблятися ітеративно для полегшення оптимального використання нових та розширених наборів даних, що надходять до EGDI, забезпечувати доступ до відповідних знань і підтримувати обґрунтовані політичні рішення. EGDI буде збирати, узагальнювати та розробляти вимоги галузі щодо стандартів даних (обміну), гармонізації, пов'язаних даних, обробки даних або покращеної візуалізації. Ці вимоги будуть трансформовані в робочу функціональність основного продукту EGDI і, де це доречно, в супутникові тематичні інтерфейси.

Хаб EGDI розробляється для забезпечення зв'язку та сумісності з широким колом ключових європейських зацікавлених сторін, включаючи, але не обмежуючись, EU Open Data Portal, EU Inspire Geoportal, EOSC, RMIS, EPOS, та DestinE. E. Цей проєкт збиратиме вимоги у співпраці із зацікавленими сторонами та працюватиме з глобальними органами стандартизації, якщо це необхідно, щоб забезпечити відповідність до принципів FAIR та відкритий доступ до даних про надра на європейському рівні та вплив на національному рівні, де це можливо.

Відвідайте веб-сайт EGDI

Очікувані результати:

  • Оперативна інфраструктура знань EGDI
  • Нові продукти, доступні через EGDI
  • Центр даних EGDI, що передає дані EGDI у відповідності до принципів FAIR у навколишню інформаційну інфраструктуру ЄС