Безпека праці і здоров’я, захист навколишнього середовища

З метою сприяння більш відповідальному та раціональному використанню природних ресурсів, інформування населення про наслідки цього використання для безпеки і сталого стану природного середовища СГУ постійно бере участь у конференціях, громадських слуханнях та інших заходах екологічного спрямування в Україні. Спілка представлена у Громадській раді Міністерства екології та природних ресурсів України.

Як партнер Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, СГУ організовує комунікації з місцевими громадами територій, де реалізуються проєкти з використання природних ресурсів, домагаючись від виконавців мінімізації впливу на довкілля, безпечності та позитивних наслідків для населення, а також дотримання вимог безпеки праці та здоров’я персоналу, у відповідності до вимог європейських стандартів, основними з яких є такі:

  • система управління якістю ISO 9001:2015;
  • система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу OHSAS 18001:2007;
  • система екологічного менеджменту ISO 14001:2004.

На основі цих стандартів за участі Спілки у Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY розроблена власна більш «жорстка» система HSE менеджменту «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ» ТМ TUTKOVSKY – вичерпний набір регламентів і вимог до охорони здоров’я, техніки безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища, соціальної діяльності.