Кодекс етики Громадської Організації «Спілка геологів України»

затверджений 15 листопада 2017 року на позачерговому з’їзді Громадської організації «Спілка геологів України»

 

Члени/учасники Громадської організації «Спілка геологів України» (СГУ) віддані найвищим стандартам особистої доброчесності та професійної поведінки. У межах реалізації етичних цінностей СГУ затверджено відповідні правила та принципи діяльності кожного члена/учасника СГУ.

Дотримання правил поведінки є обов'язковим, і порушення будь-якого з них буде підставою для дисциплінарних заходів зі сторони СГУ. Дисциплінарні дії можуть бути у формі приватного застереження, публічної догани, призупинення або припинення членства.

Кодекс етики застосовується до всіх професійних дій членів/учасників, всюди і завжди, де такі дії відбуваються.

СГУ прагне встановити кодекс етичної поведінки професійних геологів для запевнення/переконання роботодавців і замовників у порядності кожного члена/учасника СГУ.

Загальні принципи/ Загальні зобов'язання

 1. Геологія – це професія, а привілей професійної практики вимагає професійної моралі та фахової відповідальності.
 2. Чесність, порядність, вірність, справедливість, неупередженість, відвертість є основою діяльності кожного члена /учасника СГУ.
 3. Кожен член/учасник СГУ в житті і роботі керується високими стандартами ділової етики, особистої честі і порядності та професійної поведінки.
 4. Поняття «член»/ «учасник», що використовуються в цьому кодексі, містить усі види членства.

Зобов'язання перед громадськістю

 1. Члени/учасники СГУ не повинні допускати неправдивих, оманливих або необґрунтованих висловлювань, заяв або претензій щодо професійних питань, а також не повинні здійснювати неправдиву або нечесну рекламу. Член/учасник повинен уникати сенсаційних, перебільшених або невиправданих заяв, які можуть ввести в оману або обманювати членів громадськості або будь-який державний орган.
 2. Члени/учасники СГУ не повинні давати дозвіл на оприлюднення, публікацію або використання своїх звітів чи карт для будь-яких незаконних/нелегітимних або небезпечних/сумнівних дій або у ненадійних джерелах.
 3. Члени/учасники СГУ не повинні робити професійні висновки, складати звіти або надавати правові свідчення, не будучи настільки поінформованими, наскільки це необхідно.
 4. Члени/учасники СГУ повинні піклуватись про здоров'я, безпеку і добробут населення під час виконання професійної діяльності.
 5. Члени/учасники СГУ зобов’язані дотримуватись і виконувати усі чинні закони, кодекси і правила.
 6. Члени/учасники СГУ не повинні ні пропонувати, ні вносити будь-які незаконні платежі, подарунки або іншу цінну винагороду державній службовій особі з метою впливу на рішення такого посадовця; а також не приймати жодних платежів, подарунків або інших цінних коштів, які могли б вплинути на рішення, прийняте від імені громадськості членом/учасником.
 7. Члени/учасники зобов’язані бути точними, правдивими та відвертими у всіх комунікаціях з громадськістю.
 8. Члени/учасники повинні сприяти поінформованості громадськості про вплив геології та геологічних процесів на якість життя громади та суспільства в цілому.

Зобов'язання членів/учасників перед роботодавцями та замовниками

 1. Члени/учасники СГУ зобов'язані розкривати потенційним роботодавцям або замовникам наявність будь-яких суперечливих, конкурентних або конфліктних ситуацій.
 2. Члени/учасники СГУ не повинні використовувати або розголошувати конфіденційну інформацію будь-якого роботодавця або замовника без їхнього дозволу і повинні уникати конфліктів інтересів, які можуть виникнути через інформацію, отриману під час геологічних досліджень.
 3. Члени/учасники СГУ мають «нульову толерантність» до будь-яких проявів корупції в лавах СГУ.
 4. Члени/учасники СГУ зобов’язані мати прозорі стосунки з роботодавцями та замовниками.
 5. Члени/учасники СГУ не повинні керуватися подвійними стандартами в роботі та під час прийняття рішень.
 6. У разі, коли члени/учасники СГУ вважають, що зобов'язання перед роботодавцем або клієнтом суперечать професійним або етичним стандартам, вони мають виправити такі зобов'язання або відмовитися від таких неприйнятних умов.

Обов'язки перед колегами

 1. Члени/учасники СГУ повинні поважати права, інтереси та досягнення колег, шанувати і визнавати їхній професійний статус.
 2. Члени/учасники СГУ не повинні помилково чи навмисно завдавати шкоди діловій та науковій репутації або підприємницькій діяльності інших осіб.
 3. Члени/учасники СГУ мусять поважати і визнавати роботу, яку виконують інші, не повинні допускати шахрайства і обману, уникати плагіату та використання результатів досліджень без посилання на автора, а також не користуватися неперевіреною та недостовірною інформацією.
 4. Члени/учасники мають співпрацювати з іншими фахівцями та заохочувати колег до етичного/коректного поширення геологічних знань. Розбіжності в точках зору і висловлюваннях щодо думок інших мають ґрунтуватися на наукових принципах і повинні бути висловлені коректно і професійно.
 5. Члени/учасники СГУ повинні відповідально та сумлінно ставитися до зобов’язань, взятих на себе.
 6. Члени/учасники СГУ зобов’язані мати прозорі стосунки з колегами.
 7. Поважне та плідне робоче середовище є фундаментальним для підтримки високого рівня професіоналізму, тому члени/учасники повинні заохочувати та сприяти розвитку, зокрема, інклюзивної робочої сили. Дискримінація або домагання, як сексуального, так і будь-якого іншого характеру, є неприйнятним, оскільки воно порушує гідність людей і підриває атмосферу довіри, необхідну для роботи всіх геологів. Непрофесійним і неетичним є виправдання будь-якого виду дискримінації або переслідування чи ігнорування скарг на переслідування зі сторони колег.
 8. Якщо виявлено, що член/учасник, здійснював дискримінаційну та/або принижуючу дію, він буде підлягати дисциплінарному покаранню, аж до припинення членства.

Зобов'язання перед Спілкою

 1. Члени/учасники СГУ повинні постійно прагнути до вдосконалення професії геолога, щоб вона могла надавати ще більшу користь для суспільства, повинні прагнути до вдосконалення своїх професійних знань і навичок.
 2. Члени/учасники СГУ повинні співпрацювати з іншими професіоналами та сприяти поширенню геологічних знань.
 3. Члени/учасники СГУ зобов’язані запобігати виборам до членства тих, хто є некваліфікованим /некомпетентним і не відповідає вимогам стандартів, викладених у Кодексі етики СГУ.
 4. Заявка на вступ до СГУ або продовження членства зобов’язує дотримуватись етичних стандартів, викладених у Кодексі етики СГУ.
 5. Члени/учасники СГУ не можуть використовувати членство з метою підтримки, рекомендації або схвалення Спілкою конкретних проєктів та пропозицій.
 6. Члени/учасники СГУ зобов’язані захищати інтереси Спілки та держави у сфері раціонального та збалансованого використання природних ресурсів.
 7. Члени/учасники СГУ повинні працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати поставлені завдання, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна Спілки, виконувати обов’язки у відповідності до Статуту СГУ, працювати над вдосконаленням стандартів геологічної освіти, досліджень, навчання та практики.

Відповідальність за порушення стандартів

Члени/учасники, які порушують будь-які норми, передбачені цим Кодексом, підпадають під дисциплінарні стягнення, передбачені Статутом СГУ (п.4., п.5.).