Відокремлені підрозділи

Основою Спілки геологів України є її відокремлені підрозділи, які створені в областях України, у містах Києві та Севастополі, з метою виконання статутних цілей і завдань Організації та розвитку структурної мережі.

  • Відокремлені підрозділи утворюються за рішенням вищого органу управління – З'їздом Організації, згідно із Статутом та чинним законодавством України.
  • Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.
  • Відомості про утворені відокремлені підрозділи подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.
  • Відокремлені підрозділи Організації здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом Організації та Положенням про них, затверджених Президентом Організації.
  • Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З'їздом Організації згідно із Статутом та чинним законодавством України.
  • Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організації подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.