Забезпечення професійних стандартів

Громадська організація Спілка геологів України (СГУ) як дійсний член Європейської федерації геологів (EFG) бере участь у програмі EFG з забезпечення професійних стандартів і стимуляції професійного розвитку через сертифікацію European Geologist (EurGeol) – надання міжнародно визнаного звання (титулу) Європейського Геолога.

Світові тренди демонструють, що кількість фахівців з геології, які працюють на міжнародному рівні, зростає, як і відповідні вимоги до якості їхніх послуг, які висуває споживач, суспільство, уряди країн та фінансові установи і страхові компанії. Метою СГУ щодо участі у вказаній програмі EFG є сприяння українським фахівцям, які досягли високого рівня підготовки та досвіду, у набутті відповідності міжнародним стандартам передової практики та мобільності шляхом присвоєння їм професійного звання Європейського Геолога - European Geologist (EurGeol), реєстрації та підтвердження Європейською федерацією геологів їх статусу Компетентних Осіб з геології (Competent Persons on Geology). Перші українські геологи отримали титул EurGeol у 2015 році. За погодженням та у відповідності до Регламенту EFG Спілкою геологів України утворений Український Національний атестаційний комітет (National Vetting Committee, NVC) у складі:
Голова: Володимир Безвинний, EurGeol 1310
Член: Олександр Бобров, EurGeol 1311
Член: Богдан Лелик, EurGeol 1312

Головною функцією NVC є оцінка заявок членів СГУ на присвоєння звання Європейського Геолога щодо відповідності професійного досвіду та поточної компетентності заявників. NVC повідомляє про результати оцінки кожної заявки відповідний Ліцензійний Орган EFG із рекомендацією щодо присвоєння звання Європейський Геолог тим кандидатам, які відповідають критеріям для присвоєння цього звання, викладеними в Регламенті EFG.

Що таке професійний титул EuroGeol?

Звання Європейського Геолога – це професійний титул, започаткований Європейською федерацією геологів, який підтверджує високий рівень якості надання послуг в галузі геології. Титул автоматично свідчить про те, що його власник має відповідну академічну підготовку, досвід, навички та належний рівень професійної компетентності для роботи у даній галузі. Титул зобов`язує його власника постійно вдосконалювати знання та стежити за інноваціями у галузі.

Для чого потрібен титул?

Професійні звання стали вагомими з точки зору можливості продемонструвати та підтвердити здатність надання послуг у галузі геології. Професійне звання передбачає знак якості, який демонструє споживачам послуг, регулятору та суспільству, що фахівець здатний проконсультувати належним чином, а також може надати своїм замовникам конкурентоздатні комерційні послуги та сприяти своїм роботодавцям у наданні таких послуг. В умовах геополітичних викликів Європейському Союзу і Україні, сьогодні геологи повинні досягати та демонструвати високий рівень професійного досвіду, аби відповідати вимогам суспільства в межах своєї діяльності.

Хто надає титул EuroGeol?

Титул Європейського Геолога EuroGeol надає Європейська Федерація Геологів (EFG). Федерація представляє геологічну професію на теренах Європи та має партнерів з професійних асоціацій у 28 країнах. На сьогодні нараховується 1622 власника титулу EuroGeol. Процес розгляду заявок на надання титулу здійснюється відповідними Ліцензійними Органами Федерації. Заявники з України подають заявки через Український Національний атестаційний комітет (NVC) до Міжнародного Ліцензійного Органу (ILB), який функціонує в рамках підтримки офісом Федерації у Брюсселі. Рекомендації для обрання, що надані від Ліцензійних Органів, проходять ратифікацію у Раді Федерації. Реєстр власників титулу можна відстежити на веб-сторінці Європейської Федерації Геологів.

Де визнається титул?

Титул визнається на території усього Європейського Союзу, відіграє роль підтвердження професійного досвіду у Європі та заохочує вільне пересування фахівців. Договори про взаємне визнання титулів були підписані з Американським Інститутом Професійних Геологів (AIPG) та Канадською Радою Професійних Геологів (CCPG). Європейські Геологи визнаються у цих країнах, а також органами гірничого управління Австралії, Південної Африки як акредитовані фахівці з повноваженням підпису звітних документів щодо мінеральних ресурсів в межах сфери експертизи, а також оцінки гірничовидобувних компаній для котирування на фондових біржах.

EuroGeol – це завжди компетентний спеціаліст

Міжнародна практика вимагає підготовку технічних звітів, що мають бути підписані Компетентними особами, які:

 • Мають відповідну кваліфікацію
 • Пройшли атестацію у відповідній установі
 • Мають досвід у наданні такого виду послуг
 • Стежать за інноваціями у галузі

Професійний геолог, який має членство в ГО Спілка геологів України - члена Європейської федерації геологів, та досвід роботи не менше 8 років, може подати через Український Національний атестаційний комітет заявку до Міжнародного ліцензійного органу ЕFG на отримання звання Європейського Геолога відповідно до критеріїв та процедур, передбачених у Положеннях Е Регламенту.

Заявник на отримання титулу має продемонструвати:

 • Вміння розуміти комплексність геології та геологічних процесів у просторі та часі відповідно до спеціальності
 • Вміння використовувати геологічну інформацію для генерування прогнозних моделей
 • Вміння налагоджувати чітку комунікацію, вербальну та письмову
 • Усвідомлення значення та потреб професійного підходу
 • Усвідомлення вимог до стану здоров`я і дотримання правил безпеки, впливу на навколишнє середовище, а також усіх інших обов`язків, що пов`язані з даною галуззю
 • Знання та розуміння Кодексу Етики, затвердженого Європейською Федерацією Геологів
 • Належне ставлення до постійного підвищення кваліфікації після затвердження звання EuroGeol.