Стратегія діяльності

ГЕОЛОГІЯ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

Стратегія діяльності Спілки геологів України зі сприяння впровадженню положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів на 2018-2025 рр.

Стратегію діяльності на 2018-2025 рр. затверджено 15 листопада 2017 року на позачерговому з’їзді громадської організації «Спілка геологів України» та схвалено делегатами VI З’їзду геологів України.

Стратегія описує діяльність та визначає пріоритети Спілки, об’єднуючи їх за напрямами: Членство, Мережа СГУ, Професійний досвід, Проєкти, Комунікації, Експертні групи (Центри експертизи).

ГО «Спілка геологів України» є неприбутковою організацією, створеною з метою забезпечення професійних компетенцій та підтримки рівня кваліфікації українських фахівців для представлення професії геолога по всьому світу.

Ідея (бачення)

Спілка – незалежна та надійна громадська організація, що заслуговує на довіру. Функція СГУ - сприяти захисту навколишнього середовища, екологічній безпеці та відповідальному використанню природних ресурсів.

Значення

Діяльність професійних геологів спрямована на екологічну безпеку, сталий розвиток, відповідальне використання природних ресурсів, ефективне геологічне прогнозування, запобігання та пом'якшення природних небезпек шляхом співпраці з незалежними експертами та завдяки ефективному діалогу з громадськістю.

Місія

Сприяти підвищенню якості геологічної науки, представляти професійні інтереси геологів і поширювати серед громадян обізнаність про важливість геологічної науки для суспільства.

Основні види діяльності

 • Організація наукових зустрічей та конференцій

  СГУ пропонує різноманітні заходи для геологів: від невеликих наукових форумів, фахових конференцій та круглих столів до всеукраїнських з’їздів геологів України, де обговорюються глобальні питання використання природних ресурсів. Ці форуми, конференції і зустрічі проводяться по всій Україні. СГУ забезпечує платформу для вчених та практиків, які можуть поділитися результатами своїх досліджень, що ґрунтуються на сучасних знаннях та обміні досвідом з колегами.

 • Освітні програми

  Протягом десяти років працює і надалі функціонуватиме програма «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях». Зарубіжні компанії, що працюють в Україні, вимагають від своїх співробітників високого кваліфікаційного рівня. Українські фахівці, що працюють за кордоном, також потребують кваліфікованої спеціальної підготовки. Програма підвищення кваліфікації надає таку підготовку через лекції, семінари та тренінги.

 • Видання наукових та науково-популярних журналів і книг

  3 2019 року Спілкою геологів України поновлюється видання міжнародного наукового журналу GEOLOGISTS.UA. В журналі публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень у галузі "науки про Землю": результати вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини, нетрадиційні джерела енергії), мінеральних (рудні, нерудні та відходи виробництв), водних (підземні й поверхневі води) та земельних і ґрунтових ресурсів. Періодичність видання журналу – 4 номера на рік. Електронна версія видання є безкоштовною для зареєстрованих членів Спілки геологів України. Для молодих/нових авторів передбачена допомога у підготовці публікацій для подання до наукових журналів.

  Продовжується випуск науково-популярних книжок для молоді із серії «Надра земні, надра духовні».

  У вільному продажі є карти «Нафтогазовий комплекс України» масштабу 1:500 000.

 • Виконання ґрантів на дослідження

  Виконання проєктів, які фінансуються ЄС та спрямовані на розвиток нових можливостей співпраці з освітніх та професійних програм, ліцензування та дозвільних процедур, систем звітності, практики розвідки, видобутку, переробки сировини і утилізації відходів тощо.

 • Нагородження відзнаками СГУ кращих у професії

  Громадською організацією «Спілка геологів України» за фінансової підтримки Міжнародго хабу природних ресурсів TUTKOVSKY було розроблено та виготовлено нагороди – Срібний та Золотий нагрудні знаки, медалі «За заслуги» I, II та III ступенів, Іменний геологічний молоток. До ювілею академіка Є. К. Лазаренка запроваджено медаль «За внесок у мінералогію».

  Як партнеру Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, Спілці надане право вносити пропозиції про нагородження вищою відзнакою Хабу - медаллю «За видатні заслуги» імені академіка П.А.Тутковського. Медаль розроблено та виготовлено з нагоди 100-річного ювілею НАН України і Геологічної служби України. Медаль, як і Хаб, носить ім’я видатного українського геолога і географа, одного з засновників Української академії наук Павла Аполлоновича Тутковського.

 • Підтримка вчителів/керівників гуртків геологічних/природничих наук

  Щоб заповнити прогалину в освіті з геологічних/природничих наук було започатковано шкільний курс допрофільної підготовки для учнів 8-10 класів «Основи геології», успішно впроваджений в українських школах. Викладання курсу передбачає професійний розвиток педагогів, для яких розроблено методичні рекомендації, проведено навчальні семінари та геоекскурсії.

 • Підтримка студентів профільних спеціальностей

  Робота зі студентською молоддю є пріоритетним напрямом у діяльності Спілки геологів України. СГУ активно працює з молоддю, допомагаючи з проходженням виробничих практик, відзначаючи успіхи кращих студентів нагородами Спілки. Наші заходи пов'язують студентів та досвідчених професіоналів.

 • Сприяння поінформованості громадськості з питань геологічних наук

  Освітня та інформаційно-просвітницька діяльність з питань раціонального використання природних ресурсів, захисту, збереження і відновлення природного середовища.

Пріоритети

Реалізація Міжнародної платформи «Впровадження положень угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» - побудова мережевої комунікації та кооперації між владою, бізнесом, наукою, освітою і неурядовими організаціями для підвищення ефективності та конкурентоспроможності профільних суб’єктів господарювання, спрямованої на прискорення процесу інтеграції України до Європейського Союзу з одночасною модернізацією та інтенсифікацією інноваційного розвитку у сфері природокористування.

 1. Членство

  Створення та підтримка сильної мережі членів Спілки геологів України

  • Підтримка та посилення зв'язків Правління з відокремленими підрозділами
  • Підтримка та посилення зв’язків між відокремленими підрозділами
  • Збільшення чисельності членів Спілки
  • Долучення потенційних учасників Спілки до розширення членства
 2. Мережа

  Мережа Спілки геологів України

  • Участь у світовому професійному співтоваристві, підтримка міжнародних мереж
  • Участь у європейських ініціативах, консультаціях, міжнародних діалогах та заходах, пов'язаних з геологічними науками та практикою, зокрема у експертних групах (Центрах експертиз)
  • Просування ідей СГУ серед європейських інституцій та популяризація її внеску до національної та європейської політики з питань геологічних наук та практик
  • Посилення співпраці з міжнародними геологічними об’єднаннями, побудова з ними міцних відносин та організація спільних заходів
  • Сприяння впровадженню найкращим професійних, технічних, наукових стандартів, визначених в інших геологічних об’єднаннях
  • Пошук співпраці з організаціями за межами України з метою забезпечення загального/глобального прийняття критеріїв і стандартів, пов'язаних з геологічною професією
  • Узгодження Кодексу етики Спілки геологів України та дисциплінарних заходів з існуючою найкращою міжнародною практикою
 3. Професійний досвід

  Заохочення професійної майстерності та досконалості у геологічних науках

  Підтримка професійних компетенцій

  • Сприяти визнанню звання європейського геолога (EurGeol) як загальноєвропейського стандарту фахової компетентності з геологічних наук (поєднання академічної кваліфікації, необхідного досвіду, етичної практики, неперервного професійного розвитку та досягнення високого рівня професійної компетентності на основі індивідуальної/особистої відповідальності)
  • З метою розширення професійних можливостей українських геологів активізувати діяльність Українського національного атестаційного комітету (National Vetting Committee, NVC) Європейської федерації геологів, сприяючи глобальній мобільності геологів і створенню нових робочих місць
  • Надалі брати активну участь у міжнародних ініціативах/проєктах (EFG, EAGE, AAPG, SEG)

  Сприяти професійній підготовці

  • Співпрацювати з міжнародними професійними організаціями з метою обміну досвідом між фахівцями (проведення курсів підвищення кваліфікації, лекційних турів, тренінгів та геоекскурсій)

  Підтримка постійного професійного розвитку

  • Співпрацювати з професійними геологічними організаціями у розробці та застосуванні «геоетики» та інших аспектів професіоналізму

  Підтримка ранньої кар'єри геологів

  • Підтримувати програми наставництва: «Школа наставників» (робота з профільними спеціалістами від компаній), участь студентів у міжнародних наукових конкурсах під егідою університетів та спільно з спеціалістами від бізнесу, проведення «ярмарків вакансій» в університетах, стажування найкращих студентів (на конкурсній основі) з подальшим працевлаштуванням, проведення компаніями конкурсів інноваційних ідей серед студентів, спільна робота над адаптацією сучасних навчальних програм до потреб бізнесу та їх лобіювання у державних інституціях, міжнародний обмін студентськими практиками за підтримки компаній
  • Формувати та активно поширювати інформацію для студентської аудиторії щодо ініціатив СГУ (конференції, семінари, навчальні курси)

  Забезпечити суворий дисциплінарний контроль професійної практики

  • Застосовувати Кодекс етики СГУ
  • Впроваджувати дисциплінарні процедури, узгоджені з найкращою міжнародною практикою
 4. Проєкти

  Участь у проєктах ЄС та інших міжнародних проєктах

  Посилити спроможність СГУ впливати на геологічну науку і практику

  • Брати участь у проєктах Євросоюзу з впровадження положень угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів
  • Бути виконавцем завдань зі збору даних, моніторингу, координації, поширення інформації в міжнародних проєктах, таким чином підвищувати престиж та зміцнювати довіру до СГУ у рамках фахової експертизи для підприємств та науково-дослідних установ України, Європи та світу
  • Зміцнити зв'язки СГУ з профільними організаціями в Україні, Європі та світі, пов'язаними з інноваціями, дослідженнями та розробками
  • З метою диверсифікувати потоки доходів активно шукати можливості участі у проєктах із зовнішнім фінансуванням, що мають відношення до реалізації цілей СГУ
 5. Комунікації

  Формування усвідомлення важливості геологічної науки для суспільства

  • Удосконалити використання геологічної інформації для прийняття рішень місцевими, регіональними та центральними органами влади
  • Підвищити поінформованість громадськості про важливість геологічних знань
  • Системно працювати над підвищенням рівня базових знань громадськості, насамперед, молоді, щодо геології та геологічних процесів
  • Активно брати участь у заходах, що поширюють вплив геологічних наук
  • Публічно визнавати і відзначати осіб, які сприяють підвищенню престижу геології у суспільстві
  • Систематично надавати незалежну, надійну та достовірну інформацію по геологічним питанням для широкої громадськості
  • Регулярно формувати та поширювати інформацію для громадськості щодо стратегічних цілей, діяльності та результатів СГУ
  • Висвітлювати та поширювати інформацію про діяльність СГУ у соціальних мережах та медіапросторі
  • Збільшувати читацьку аудиторію Міжнародного наукового видання GEOLOGISTS.UA
 6. Експертні групи/ Центри експертизи

  Створення експертного середовища платформ та інших комунікаційних інструментів для надання незалежної, надійної та достовірної інформації про геологічні проблеми і їх влив на суспільство

  • Забезпечити через експертні групи інформацію для політиків, яка є авторитетною й об'єктивною
  • Сприяти активному формуванню європейської політики шляхом розробки консультативних документів щодо внеску геологічних наук у державну політику, що сприяє безпеці, сталому розвитку, відповідальному використанню природних ресурсів, запобіганню та зменшенню природних небезпек
  • Брати активну участь у робочих групах міжнародних міжурядових організацій (ООН, СОТ, Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, Міжнародної енергетичної агенції, ЮНЕСКО), збираючи та передаючи інформацію експертів з метою сприяння діалогу
  • Надавати незалежну та достовірну інформацію про геологічні проблеми, наприклад, у громадських слуханнях та консультаціях
  • Застосовувати принципи геоетики (професійної етики), що є основою вищої професійної практики
  • Просувати професійні стандарти, які сприяють підвищенню якості геологічних послуг для суспільства

  Центри експертизи – майданчики взаємодії для обміну досвідом, налагодження співпраці та розширення кадрових можливостей. Кожен центр експертизи обирає власні Цілі сталого розвитку, за якими він працюватиме і робитиме свій внесок у досягнення сталого майбутнього. Партнерство через центри експертизи має переваги:

  • Значний резерв досвіду,
  • Широкий огляд проблеми,
  • Стратегічне бачення рішень,
  • Можливість поширення досвіду та результатів,
  • Сталість співпраці.

  Основними інституціями для співпраці центрів експертизи є: ЗВО, великі компанії, малий та середній бізнес, галузеві стартапи, державні (міністерства, галузеві дослідницькі інститути) і академічні структури, асоціації галузі, громадські експертні організації, територіальні громади. Також співпраця на міжнародному рівні з ґрантовими програмами обміну та стажування (Erasmus, Horizon), міжнародними партнерськими ініціативами у галузі, компаніями та ЗВО за кордоном.