Менеджмент

Вищим органом управління організації є З’їзд Спілки геологів України, що обирає Президента, Голову та членів Правління.

 

Структура управління ГО «Спілка геологів України»

З'їзд    
   
Президент    
   
Правління    
   
Відокремлені підрозділи    

 

Менеджмент Спілки

Докладніше
Віктор Володимирович Огар

Президент ГО «Спілка геологів України»

 • у період між з’їздами представляє інтереси членів Спілки та контролює діяльність її виконавчих органів;
 • визначає основні напрями та довгострокові програми роботи Спілки, визначає стратегію її діяльності; ініціює внесення змін та доповнень до Статуту Спілки, подає на затвердження з’їзду проєкти таких змін та доповнень; у межах своїх повноважень представляє Спілку в співпраці з відповідними міжнародними організаціями, взаємовідносинах з органами державної влади.
 • курує програми та проєкти з раціонального використання енергетичних ресурсів: нафти, природного газу.

Правління

Докладніше
Дмитро Олександрович Болгар

Голова правління ГО «Спілка геологів України»

 • здійснює керівництво поточною діяльністю Спілки: представляє інтереси Організації у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами державної влади та місцевого самоврядування, неурядовими установами та громадськими організаціями;
 • працює з відокремленими підрозділами Спілки, реалізовуючи програми та проєкти по всій Україні.
Докладніше
Ганна Анатоліївна Лівенцева

Член правління ГО «Спілка геологів України»

 • курує роботу за ґрантовими програмами Європейської комісії та інших організацій;
 • пропагує роботу Спілки; очолює просвітницьку та соціальну роботу; впроваджує навчальні стандарти ЄС у шкільну геологічну освіту України, здійснюючи загальні освітні комунікації.
Докладніше
Володимир Петрович Безвинний

Член правління ГО «Спілка геологів України»

 • курує програми з регіональних геологічних досліджень та ефективного і збалансованого використання енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів.
Докладніше
Наталія Вікторіна Вергельська

Член правління ГО «Спілка геологів України»

 • курує програми та проєкти з раціонального використання енергетичних ресурсів: вугілля, торфу.
Докладніше
Олександр Миколайович Пономаренко

Член правління ГО «Спілка геологів України»

 • здійснює наукові, галузеві та міжгалузеві комунікації; курує питання розвитку геологічної галузі, організації наукових конференцій і публікацій.
Докладніше
Анатолій Броніславович Качинський

Член правління ГО «Спілка геологів України»

 • курує програми з впровадження інформаційних технологій у сферу раціонального природокористування.
Докладніше
Олена Миколаївна Іванова

Член правління ГО «Спілка геологів України»

 • курує роботу за ґрантовими програмами Європейської комісії та інших організацій.
Докладніше
Наталя Миколаївна Чернієнко

Секретар правління ГО «Спілка геологів України»

 • забезпечує діяльність правління та Спілки в цілому, здійснює свої повноваження відповідно до Статуту та внутрішніх положень СГУ.

Дмитро Олександрович Болгар

Голова правління ГО «Спілка геологів України»

У 1985 році закінчив Київське вище військове училище зв’язку.

З 1985 по 1993 служив у збройних силах. Звільнився за скороченням штату збройних сил.

З 1993 по 2002 рік працював як фізична особа – підприємець, у 2002 році завершив підприємницьку діяльність.

З 2002 по 2005 рік працював у загальноосвітній школі №304 системним адміністратором, створив мережу школи, обслуговував шкільний сервер, три комп’ютерні класи та системи адміністрації школи.

З 2005 по 2007 рік працював на АЗС «Лукойл» оператором та підтримував комп’ютерні системи на трьох АЗС.

З 2007 року по теперішній час працює у різних підрозділах групи компаній «Надра» та ПрАТ «Тутковський» на посаді адміністратора систем. Серед обов’язків підтримка серверних платформ ОС MS Windows 2003 та 2008, розбудова та підтримка роботи локальної мережі підприємства, облаштування серверного приміщення, підтримка робочих місць користувачів групи компаній, облік, обслуговування та ремонт обладнання. Займався встановленням та налаштуванням системи «SysElegance» для побудови мережі для роботи тонких клієнтів, відновленням даних з пошкоджених носіїв.

3 2022 року працює в Спілці геологів України на посаді Голови правління.

Ганна Анатоліївна Лівенцева

Член правління ГО «Спілка геологів України»
Кандидат геологічних наук

1990 р. закінчила з відзнакою геологічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність – геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корисних копалин. У 1990-1995 рр. навчалась в очній аспірантурі Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення АН України).

Протягом 1995-2015 рр. працювала в структурі Групи компаній Надра (TUTKOVSKY) на посадах провідного спеціаліста, керівника секретаріату, адміністративного директора, начальника відділу стратегічного планування, заступника голови правління ЗАТ «Концерн Надра», завідувача навчально-видавничого відділу, заступника генерального директора, генерального директора, проректора з навчання ПВНЗ «Інститут Тутковського». Головні виконувані завдання: організація та проведення курсів підвищення кваліфікації, лекцій та семінарів за участю провідних вчених-геологів України та світу; наукових конференцій різних рівнів.

3 2009 р., окрім традиційних курсів підвищення кваліфікації фахівців-геологів, реалізовувала програму «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях», в рамках якої відбулись лекційні тури визначних учених по лінії міжнародних геологічних організацій: Європейської федерації геологів (EFG), Європейської Асоціації геологів науковців та інженерів (EAGE), Товариства геофізиків-розвідників (SEG), Американської асоціації нафтових геологів (AAPG) та відомих фахівців світових компаній: Shell, Halliburton, Paradigm, Discovery Drilling Equipment.

З 2012 р. є керівником Програми працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології.

У 2016 р. отримала науковий ступінь кандидата геологічних наук. Тема дисертаційної роботи: Геологічні передумови формування техногенних систем вугільних масивів Львівсько-Волинського басейну.

З 2017 р. – перший проректор, 2018 р. – ректор Інституту Тутковського

Автор та координатор просвітницького проекту для учнівської молоді «Надра земні, надра духовні», в рамках якого реалізовано понад 100 проєктів різного рівня та тривалості. Є досвід викладання експериментального спецкурсу «Надра земні (основи геології)» у загальноосвітній школі з поглибленим вивченням дисциплін природничого циклу.

Є досвід роботи за грантовими проєктами у в межах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»: INFACT, CROWDTHERMAL, REFLECT, ENGIE.

З 2021 р. – Директор з обробки даних ТОВ «ГЕО Хаб».

Автор 65 наукових та науково-популярних публікацій.

Володимир Петрович Безвинний

Член правління ГО «Спілка геологів України»
Кандидат геологічних наук, ЄвроГеолог

У 1984 році закінчив геологічний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин», інженер – геолог.

У 1984 – 1989 рр. працював геологом, начальником дільниці Туостахської партії Янської геологорозвідувальної експедиції Виробничого геологічного об’єднання «Якутськгеологія».

У період з 1989 по 2012 р. обіймав посади геолога, начальника дільниці, начальника пошуково-знімальної партії, директора Центру регіональних геологічних досліджень Державного регіонального геологічного підприємства «Північгеологія».

У 2012 – 2021 рр. працював на керівних посадах у компаніях Груп «Тутковський» та «Надра».

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Особливості геологічної будови та складу супракрустальних і ультраметаморфічних утворень Росинсько-Тікицького блока Українського щита".

Кандидат геологічних наук, ЄвроГеолог (Eurоpean Geologist Title 1310 – 02.07.15).

Сфера наукових інтересів: петрологія і металогенія гранітоїдів докембрію, геологія родовищ золота та рідкісних металів.

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі 3-х колективних монографій, автор, співавтор та редактор 17 аркушів Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000. Автор і співавтор понад 30 виробничих геологічних звітів.

Виявив та оцінив родовища золота, сурми (Республіка Саха (Якутія, Росія)), рідкісних металів (тантал), апатитових руд, будівельних матеріалів (Україна), надавав консультативні послуги з геології родовищ золота видобувним компаніям Монголії, Гани, Малі.

Член Національного петрографічного та Національного стратиграфічного (докембрійська секція), Міжвідомчого тектонічного комітетів України, Наукової ради з прогнозування твердих корисних копалин та Наукової редакційної ради Державної служби геології та надр України. Член правління ГО «Спілка геологів України», Голова Українського Національного атестаційного комітету (National Vetting Committee, NVC) Європейської федерації геологів (EFG).

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеню, Почесною грамотою Верховної Ради України, галузевими відзнаками Державної геологічної служби України: знаком «Почесний розвідник надр», медаллю Л.І. Лутугіна, медаллю В.І. Лучицького, медаллю Спілки геологів України «За заслуги» ІІ-го ступеню.

Віктор Володимирович Огар

Президент ГО «Спілка геологів України»
Професор кафедри геології нафти і газу Навчально-наукового інституту «Інститут геології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Доктор геологічних наук

Наукові інтереси – стратиграфія і нафтогазоносність верхнього палеозою, геологічна інтерпретація геофізичних даних.

У 1977 р. закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію «Кораллы среднего карбона и детальное расчленение башкирского и московского ярусов Горной Башкирии».

Після закінчення університету працював у геолого-зйомочних партіях Красноярського геологічного управління. В 1979-1983 рр. навчався в аспірантурі Київського університету (науковий керівник – проф. О.Л. Ейнор). У складі експедицій геологічного факультету проводив тематичні палеонтолого-стратиграфічні дослідження верхнього палеозою на Уралі, Приураллі, Тянь-Шані.

У 1983-1993 рр., працюючи у ВГО "Північукргеологія", займався геологічною інтерпретацією геофізичних даних окремих ділянок Українського щита, Волино-Подільської плити, Дніпровсько-Донецької западини. Співавтор ряду звітів та практичних рекомендацій щодо пошуків радіоактивних, рідкісних і рідкісноземельних елементів, поліметалів, кімберлітів, нафти і газу.

Протягом 1993-2001 рр. працював у ЗАТ «Концерн Надра», де займався геологічною розвідкою родовищ нафти і газу у межах Дніпровсько-Донецької западини, Волино-Подільської плити і Закарпатського прогину.

З січня 2002 р. – асистент, а з травня 2005 р. – на посаді доцента кафедри геології родовищ корисних копалин геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка .

З 01.09.2006 р. зарахований до докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжуючи працювати на посаді доцента.

У лютому 2009 року присвоєно вчене звання доцента кафедри геології родовищ корисних копалин.

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Стратиграфія кам’яновугільних відкладів України та розвиток кнідарій», а у 2010 році отримав науковий ступінь доктора геологічних наук за спеціальністю «Стратиграфія та палеонтологія».

З 2011 року працює на посаді професора кафедри геології нафти і газу Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси «Регіональна геологія», «Нафтогазоносні провінції світу», «Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу», «Прогнозування нафтогазоносності надр».

Є керівником групи студентів під час комплексної навчальної практики з геологічної зйомки та керівником виробничої практики.

Має понад 75 наукових публікацій.

У 2003-2013 роках - заступник головного редактора журналу «Геолог України».

Голова журі секції «Геологія» Всеукраїнського конкурсу шкільних науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

Нагороджений відомчою відзнакою Державної геологічної служби України – медаллю Л.І. Лутугіна.

Олександр Миколайович Пономаренко

Член правління ГО «Спілка геологів України»
Академік-секретар відділення наук про Землю НАН України
Член Президії НАН України
Академік НАН України
Доктор геологічних наук, професор

Академік НАН України за спеціальністю: ізотопна геологія, дата обрання: 06.03.2015

Напрями наукової діяльності: геохімія, мінералогія і петрологія.

У 1970 р. закінчив Київський геологорозвідувальний технікум.

У 1979 р. закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, почав працювати в Інституті геохімії і фізики мінералів АН УРСР (нині — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, наукового співробітника, провідного наукового співробітника, завідувача відділу, заступника директора з наукової роботи, з 2008 року – директор Інституту.

У 1984 р. закінчив аспірантуру при ІГФМ АН УРСР.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Геохронология докембрийских образований Росинско-Тикичского района Украинского щита".

У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему "Уран-свинцева геохронологія раннього докембрію Українського щита". Спеціаліст в області ізотопної геохронології та геохімії ізотопів.

Автор понад 130 наукових праць, у тому числі 3 монографій.

За безпосередньої участі у 2002 р. на базі Інституту створена кафедра цільової підготовки фахівців за спеціальностями "Ізотопна геологія", "Хроностратиграфія" та "Геохімічні методи пошуків" для студентів геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де читає курс лекцій.

Один з ініціаторів створення і керівник Центру колективного користування приладами при ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України "Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікроелементного аналізу".

Заступник голови Комісії з хроностратиграфії, класифікації, термінології та номенклатури фанерозою, член Архейської комісії, член Палеопротерозойської комісії НСК, заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України, головний редактор "Мінералогічного журналу", член редакційної колегії збірника наукових праць "Геохімія та рудоутворення", журналу "Записки Українського мінералогічного товариства". Останні роки активно працює у Президії НАН України на посаді академіка-секретаря Відділення наук про Землю.

Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджений "Почесною грамотою Кабінету Міністрів України".

Анатолій Броніславович Качинський

Член правління ГО «Спілка геологів України»
Професор кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ ім. І.Сикорського
Доктор технічних наук, професор

У 1981 р. закінчив геологічний факультет, а у 1984 –факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1981 року — молодший науковий співробітник відділу металогенії, Інституту геохімії та фізики мінералів АНУ.

З 1989 року — старший науковий співробітник відділу металогенії лабораторії системних методів дослідження здоров'я населення, Всесоюзного НДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів і пластмас МОЗ СРСР.

З 1991 року — старший науковий співробітник відділу системного моделювання проблем національної безпеки Інституту проблем національної безпеки України.

З 1995 року — завідувач відділу екологічної безпеки.

З 1998 року — завідувач відділу проблем безпеки життєдіяльності людини, суспільства і довкілля, завідувач відділу екологічної політики, Національного інституту стратегічних досліджень; заступник директора, завідувач відділу стратегії національної безпеки Інституту проблем національної безпеки України.

Докторська дисертація «Методологія математичного моделювання ризиків загроз економічній безпеці України».

Автор монографії «Засади системного аналізу безпеки складних систем», 2006р.

Державний службовець 3-го рангу (2000 р.)

Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.)

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.)

Олена Миколаївна Іванова

Член правління ГО «Спілка геологів України»

У 1999 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста. Стаж роботи за фахом – 22 роки, у т. ч. 18 років в сегменті управління проектами.

У 2018 році закінчила програму післядипломної освіти «Керування європейськими проєктами у фінансовій перспективі ЄС 2014-2020» в Університеті соціальних наук (Польща) (диплом Університету соціальних наук (Польща), 7-й рівень Польської кваліфікаційної системи).

Кар'єра:

З 1999 по 2012 р. працювала в ДП «Держзовнішінформ», Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків.

З 2002 р. керувала в ДП «Держзовнішінформ» окремим структурним підрозділом проектного розвитку та інформаційного забезпечення зовнішньо-економічної діяльності.

З 2005 по 2009 р. очолювала ТОВ «Інфор-Метал» – Товариство з надання консультацій на ринку товарів гірничо-металургійного комплексу.

В період 1999–2012 рр. у складі проектної команди ДП «Держзовнішінформ» реалізувала понад 60 проектів (урядові економічні саміти СНД та ЄврАзЕС, національні виставки та експозиції в країнах – торговельних партнерах України, двосторонні бізнес-форуми, проекти міжнародних організацій з сприяння торгівлі, промислові форуми, галузеві конференції) в Австрії, Азербайджані, Німеччині, США, Туреччині, Узбекистані, Україні на замовлення Міністерства економіки України, Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні, Swiss Export Promotion Organization (SIPPO), International Trade Organization’ European Union, United Nations Development Programme (UNDP) в Україні, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС та Єврокомісії в Україні, численних комерційних замовників в сфері гірничо-металургійного комплексу, агропромислового комплексу, хімічної промисловості, зовнішньо-економічної діяльності.

У 2008 р. у складі проектної команди ДП «Держзовнішінформ» на замовлення Міністерства економіки України створила Комплексну систему інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту.

3 2010 р. обіймала посаду керівника управління підтримки експорту департаменту сприяння торговельно-економічній співпраці.

З 2012 р. працює в Групі компаній TUTKOVSKY на керівних посадах.

На цей момент займає посади голови Наглядових рад ПрАТ «Тутковський», ПрАТ «Група Надра» та ТОВ «ГЕО Хаб».

Наталя Миколаївна Чернієнко

Секретар правління ГО «Спілка геологів України»
Кандидат геологічних наук за спеціальністю економічна геологія
Член-кореспондент Академії гірничих наук України

1987 р. закінчила геологічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність – геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корисних копалин.

У 1987-1997рр. працювала в Центральній тематичній експедиції Міністерства геології УРСР (згодом ДГП «Геопрогноз» Держкомгеології України). Пройшла шлях від інженера-геолога партії регіональної геології і стратиграфії до начальника геологічного відділу підприємства. Обов’язки – геолого-структурні та прогнозно-металогенічні дослідження території України, організація роботи геологічних підрозділів, управління проектами, організація конференцій.

1998-1999рр. ДГІФ України «Геоінформ». Очолювала наукові дослідження пов’язані з фосфоритоносністю території України.

1999-2000рр. Виконавчий директор Українського інноваційного центру передових технологій «Геос-XXI сторіччя». Обов’язки – управління проектами, міжнародні зв’язки.

2000-2018рр. працювала у відділі геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України. Пройшла шлях від інженера 1 категорії до провідного наукового співробітника. Основні напрями діяльності - науково-дослідні розробки в області геології, металогенії; геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. Очолювала дослідження по стратегічним мінеральним ресурсам України (рідкісні метали, рідкісноземельні елементи). Основні об’єкти досліджень: Мазурівське польовошпат-нефелін-рідкіснометалеве, Азовське цирконій-рідкісноземельне, Пержанське берилієве родовища.

Результати наукових досліджень впроваджені на підприємствах і відомствах України: ВАТ «ММК ім. Ілліча», Приазовській КГП КП «Південукргеологія» Держкомгеології України, Мінпромполітики України при підготовці «Концепції Державної програми розвитку добування та переробки рідкісних і дорогоцінних металів», в Проектах рішень РНБО України у складі робочої групи Апарату РНБО України. Рекомендації використані в «Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».

Кандидат геологічних наук. Тема дисертаційної роботи: «Геолого-економічні критерії комплексного освоєння Мазурівського родовища польовошпат-нефелін-рідкіснометалевих руд Східного Приазов’я» (2011р.).

У 2018 – 2021 рр. працювала у компаніях Груп «Тутковський» та «Надра».

Відповідальний виконавець 15 наукових звітів по цільовим і комплексним державним програмам НАН України. Автор понад 70 публікацій, в.т.ч. 4 монографій. Науковий керівник та співвиконавець міжнародного (Україна-Канада) Проекту Атлас «Геологія і корисні копалини України» м-бу 1:5000000 та “An Atlas of the Geology and Minerals Deposits of Ukraine”, scale 1:5000000, за підтримки видавництва Університету Торонто.

Досвід роботи за міжнародними проєктами, започаткованими Європейською Федерацією геологів за підтримки Нorizon2020 - CROWDTHERMAL, REFLECT.

Відзначена державними та галузевими нагородами: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік; «Срібний» та «Золотий» нагрудні знаки ВГО «Спілка геологів України»; медаль «Козацький Хрест Всеукраїнського Козацького війська» за служіння Україні».

Наталія Вікторіна Вергельська

Член правління ГО «Спілка геологів України»
Завідувач відділу гірничої геології ДУ НЦГГГРІ НАН України
Доктор геологічних наук

Наукові досягнення

 • доктор геологічних наук, ступінь за спеціальністю – загальна та регіональна геологія (2017); назва дисертації: «Теоретичні основи перервно-неперервного формування вугільно-вуглеводневих формацій»
 • кандидат геологічних наук, ступінь за спеціальністю – загальна та регіональна геологія, (2008); Назва дисертації: «Геологічні умови формування землистого вугілля Дніпровського буровугільного басейну»
 • закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова, Київ (1997), викладач географії
 • корсунь-Шевченківський педагогічне училище (1990), вчитель обслуговуючої праці.

Досвід роботи (1997 – сьогодні)

 • завідувач відділу гірничої геології , Державної установи «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»
 • старший науковий співробітник, Відділ геології вугільних родовищ, Ін-т. геологічних наук, НАНУ, Київ
 • науковий співробітник, Відділ геології вугільних родовищ, Ін-т. геологічних наук, НАНУ, Київ
 • молодший науковий співробітник, Відділ геології вугільних родовищ, Ін-т. геологічних наук, НАНУ, Київ
 • вчитель географії в середній школі № 13 міста Прилуки Чернігівської області

Дослідження та регіональні інтереси, професійний досвід

Геологія вугілля та вуглегазових родовищ, метан із вугільних пластів, міграція газу у вуглепородних масивах, геологічні та геохімічні критерії викидів газу на вугільних шахтах та післяаварійний супровід вугільних підприємств, регіональна тектоніка, Донецький та Львівсько-Волинський вугільні басейни, Чорноморський регіон. 20 років професійного досвіду.

Публікації

Автор та співавтор понад 80 наукових публікацій та 30 промислових та наукових звітів. Має шість т патентів України (у співавторстві) та два свідоцтва винахідника України.

Нагороди

Нагороджена «Срібний нагрудний знак» та Медаль ІІ ступеня від Спілки геологів України за значний особистий внесок у розвиток геологічної науки в Україні.